Category

Nyheder

Højstruphave i Odense – et stort renoverings- og moderniseringsprojekt af 247 boliger

By | Nyheder

Vi er i Titan Nedbrydning netop startet på et nyt stort projekt, der omfatter miljøsanering og indvendig og udvendig nedbrydning af 247 boliger, fordelt på fire boligblokke, der alle er opført med kælder, stue, 1. – og 2. sal.

Arbejdet på projektet blev påbegyndt ultimo maj og forløber over de næste 2 år.

Vi udfører arbejdet for Hansson & Knudsen A/S – og glæder os til samarbejdet på endnu et spændende projekt.

Projekt: Højstrup Have, Odense V

Opgave: Miljøsanering, indvendig rydning, indvendig og udvendig nedbrydning

Tidsplan: Maj 2018 – Oktober 2020

Kunde(r): Hansson & Knudsen A/S

Bygherre: CIVICA

Bebyggelsen er opført omkring 1955.

Opstart 2.etape Dybbølvej, Risskov

By | Nyheder

Den 12. marts startede vi for alvor op på 2. etape af projektet på Dybbølvej i Risskov, som omhandler renovering af det sidste af to langhuse fra 1944.Langhuset består af fire opgange, med seks boliger i hver. Grundet en stram tidsplan har vi i størstedelen af etapen haft ni medarbejdere på pladsen. Sanering og indvendigt arbejde er udført uden komplikationer og forventes færdigt i uge 15, hvorefter vi starter op på tagkonstruktionen, som strippes således kun spær og enkelte kviste står tilbage. Herefter er der kun demontering af vinduer tilbage, som koordineres i tæt samarbejde med tømrerentreprisen.

Projekt: Dybbølvej, Risskov

Opgave: Miljøsanering, indvendig rydning og totalnedbrydning

Tidsplan: August 2017 – maj 2019

Kunde(r): Egil Rasmussen A/S

Bygherre: Boligforeningen 10 marts 1943

Projektet er beliggende på Dybbølvej 1A-5C, 7A-7D, 9-15 og 8-14, 8240 Risskov. Bebyggelsen er opført i perioden 1944-53. Byggeriet er opført i røde teglsten.

Titan Nedbrydning bidrager i renovering af 105 boliger fordelt på 2 stk. langhuse, 1 stk. S-hus og 4 stk. dobbelthuse. 9 boliger ombygges til tilgængelighedsboliger med elevatoradgang.

Vi udfører blandt andet:

 • Nedbrydning af udvendige kældertrapper
 • Stripning af inventar og klargøring til miljøsanering
 • Miljøsanering
 • Indvendig rydning/nedbrydning af tunge og lette konstruktioner
 • Skæring og nedbrydning af dæk for fremtidig elevator
 • Hultagning for installationer i kælder
 • Delvis nedbrydning af tagkonstruktion
 • Demontering af vinduer

Nyt projekt – Skallerupparken, Aalborg Ø

By | Nyheder

Projekt: Skallerupparken, Aalborg Ø

Opgave: Miljøsanering, indvendig rydning og totalnedbrydning

Tidsplan: Februar 2018 – august 2020

Kunde(r): Løgten Murer- & Entreprenør A/S og Enemærke og Petersen a/s

Bygherre: Lejerbo Aalborg, afd. 158-0

Skallerupparken er beliggende i Aalborg Øst. Bebyggelsen er opført i 1972- 74 og består af 216 boliger fordelt på 28 længer i 2 etager. Byggeriet er fuldmuret i gule teglsten og altaner, altangange og trapper er udført i grå beton. Der er i 1992 påbygget gitterspær og pålagt grå eternit.

Titan Nedbrydning bistår i totalrenovering af 129 boliger, fordelt på 22 boligblokke og totalnedbrydning af 30 boliger, heraf 28 1.sals boliger.

Vi udfører blandt andet:

 • Stripning af inventar og klargøring til miljøsanering
 • Miljøsanering
 • Indvendig rydning/nedbrydning af tunge og lette konstruktioner
 • Udvidelser af dørhuller i forbindelse med omdannelse til tilgængelighedsboliger
 • Delvis opbrydning af terrændæk for nye kloakker
 • Demontering af vinduer og døre
 • Delvis nedbrydning af tagkonstruktion
 • Totalnedbrydning af depotskure i forlængelse af bygningerne
 • Nedbrydning af altaner, svalegange og udvendige trapper
 • Etablering af redningsåbninger i forbindelse med arbejder i krybekældre og ingeniørgange.
 • Totalnedbrydning af 28 1.sals boliger samt totalnedbrydning af stueetages- og 1.sals bolig, hvor kælder bibeholdes.

Titan Nedbrydning er blevet prækvalificeret

By | Nyheder

Vi er blevet prækvalificeret til et stort renoveringsprojekt i Albertslund Boligselskab, der omfatter en helhedsrenovering af 199 gårdhuse, i afdelingen AB Vest, til en anslået værdi af 178 mio. kr. fordelt på otte fagentrepriser.

Vi har i Titan Nedbrydning, som én ud af fem entreprenører, vundet retten til at give tilbud på Nedrivning- og Miljøsaneringsentreprisen. Til denne entreprise var der ti ansøgere, og vi er derfor meget stolte over, at blive udvalgt som én af de fem, som får lov til at give et tilbud på entreprisen.

Vi flytter i nye og større lokaler

By | Nyheder | No Comments

Vi flytter i nye og større lokaler – perfekte rammer, der matcher vores vækst af personale og strategi om en mere central og synlig beliggenhed.

Vi har indtil nu haft virksomhedsadresse i forskellige mindre lokaler, men flytter nu til en mere central beliggenhed på Assensvej 3 i Aalborg Øst. Her bliver det muligt at have plads til antallet af medarbejdere, som er vokset igennem det sidste års tid. Bl.a. har vi ansat en udenlandsk HR-medarbejder, der hjælper vores udenlandske medarbejdere med kommunikationen omkring de danske retningslinjer, i form af love og regler, der gælder indenfor faget nedbrydning. I Titan Nedbrydning er det vigtigt for os at love og regler, arbejdsmiljø og sikkerhed altid sikres i alle henseender.

Ligeledes har vi oprettet en ny stilling til en akademisk medarbejder, der dels skal arbejde som administrativ medarbejder, samt med udvikling af vores virksomhed – alt sammen som et led i en strategi om at gøre os endnu mere synlige på markedet.

Vi forventer at være klar til indflytning i de nye lokaler i Aalborg Øst, medio april.