Category

Nyheder

Vækst

By | Nyheder

Titan Nedbrydning A/S udvider både på Sjælland og i Jylland efter endnu et godt regnskabsår og er nu 70 medarbejdere. Blandt nye medarbejdere er Camilla Hagerup/ administration, Caspar Lund/ tilbudsberegner, Mads Mejer Larsen/ entrepriseleder, Karar Firas/ entrepriseleder og Hans Ulrik Møller/ markedschef.

Renovering af 142 lejligheder på Kastetvej i Aalborg

By | Nyheder

Boligforeningen, Himmerland afd. 10-13 på Kastetvej i Aalborg står over for en gennemgribende renovering. Flere lejligheder ombygges til tilgængelighedsboliger.

Ejendommene er opført i perioden fra 1949 til 1958 og består af 5 blokke med i alt 142 boliger.

Nedbrydning og miljøsanering omfatter nedtagning af altaner, klargøring for nye tagkonstruktioner og nedbrydning af køkkener og badeværelser.

Genbrugspotentialet vurderes til at være spærtræ fra tagkonstruktionen ( 175x175mm).

Titan arbejder som underentreprenør for Løgten Murer og Entreprenør A/S.

Lisbeth Svane – en af vores nye formænd

By | Nyheder

I Titan Nedbrydning A/S er vi glade for vores medarbejdere – de gør alle, hver og en, en kæmpe indsats for, at vi dag efter dag kan løse vores kerneopgave på den bedst tænkelige måde.

Vi er i dag 60 fuldtidsansatte medarbejdere – der rummer vores nedbrydningsmedarbejdere, formænd, projektledere, tilbudsberegnere, KMA-, økonomi-, HR/marketing og udviklingsmedarbejdere.

I en formandstrøje har vi senest ansat Lisbeth Svane. Lisbeth har ikke tidligere været ansat i nedbrydningsbranchen, men hendes store gåpåmod gør, at hun allerede er langt i hendes udvikling i faget.

Lisbeth fortæller, at hendes ønske om at skifte branche har været en stor omvæltning, men på en positiv måde – og selvom der er meget, der skal læres, er hun meget glad for sit nye arbejde og hendes medarbejdere. Selvom hun er kvinde i et overvejende mandsdomineret fag, oplever hun en stor respekt, både fra samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere.

Lisbeth arbejder til dagligt i Albertslund på et af vores større renoveringsprojekter, hvor hun selv deltager aktivt i sanerings- og nedbrydningsprocesserne, men også deltager i både bygge-, koordinerings- og sikkerhedsmøder. Vi er glade for at have Lisbeth med ombord!

Genbrug af byggematerialer fra nedbrydning

By | Nyheder

Alt for mange byggematerialer fra nedbrydning genbruges ikke i byggeriet – og det vil vi i Titan Nedbrydning A/S gerne lave om på!

Som medlem af NBE, Netværk For Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark, mødes vi med netværket i et spændende samarbejde om muligheder herfor. På billedet er medlemmer fra netværket:

#Karina Vedel Kronborg, VVS-ingeniør, Frandsen og Søndergaard

#Jeppe Koefoed, arkitekt MSc, Arkitektfirmaet Nord A/S

#Kenneth Pryssing Nøhr, digitaliseringsmedarbejder, Hjørring Kommune

#Mogens Rank, driftschef, Plus Bolig

#Hans Ulrik Møller, Markedskonsulent, Titan Nedbrydning A/S

#Kenneth Fuglsang, KMA-ansvarlig, Titan Nedbrydning A/S

Nyt større renoveringsprojekt på Vegavej og Scheelsmindevej i Aalborg

By | Nyheder

Boligforeningen, Plus Bolig afd. 57 på Vegavej og Scheelsmindevej i Aalborg står over for en gennemgribende renovering.

Bebyggelsen, der er opført i 1967, består af 10 blokke med i alt 128 boliger, fordelt i 2 etager.

Bebyggelsen er opført som et Conbox-system og er tidligere renoveret med bl.a. nye tegl/beton facadeelementer, nye altaner og altangange i beton.

I Titan Nedbrydning A/S bistår vi med alle miljøsanerings- og nedbrydningsarbejder af facadeelementer, gavle, altaner, svalegange, tagbeklædning, installationer samt køkkener og badeværelser.

På dette projekt arbejder vi som underentreprenør for Løgten Murer- Og Entreprenør A/S. Vi glæder os til endnu et samarbejde

Nyt stort projekt i boligområdet Mølleparken i Frederikshavn

By | Nyheder

I Titan Nedbrydning A/S er vi glade for endnu et samarbejde, denne gang som underentreprenør for NCC, der er totalentreprenør på projektet.

Projektet i Mølleparken omfatter renovering og ombygning af 160 lejligheder, fordelt i 3 boligblokke.

I Titan Nedbrydning A/S bistår vi med alle miljøsanerings- og nedbrydningsarbejder i forbindelse med renovering af facader, tagudskiftning, nye badeværelser og i ombygningen af lejligheder til forøget tilgængelighed.

Arbejdet blev påbegyndt i starten af denne uge, og forventes færdigt i sommeren 2021.

Vi glæder os til samarbejdet.

 

 

 

Titan Nedbrydning A/S er med i Netværk for NBE

By | Nyheder

Titan Nedbrydning A/S er medlem af NBE; Netværk For Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark. I denne forbindelse deltager vi i projektet Energi- og ressourceeffektivisering for SMV- virksomheder. I går havde vi besøg af Mette Alberg Moesgaard fra AUU, Kamma Raunkjær, Miljøsagsbehandler, Helle Duus Jørgensen fra Business Aalborg og Morten Bandholm Vinde Jensen, projektmedarbejder NBE. Her besøgte vi byggepladsen, på et af vores projekter i Skallerupparken i Aalborg. Formålet var at få ideer til energibesparelser, øget genbrug og genanvendelse og derved arbejde på at udvikle Titan Nedbrydning A/S til en mere klimavenlig virksomhed. Et eksempel er, at vi på Skallerupvej i Aalborg nedbryder ca. 6000 tons byggematerialer, hvoraf størsteparten knuses til genanvendelse og kun en mindre del afleveres til deponi, forbrænding og specialbehandling. I denne forbindelse sparrer vi med netværket om muligheden for at nedbringe mængden af deponi og dermed opnå en bedre genanvendelsesprocent.

 

 

 

 

 

Renovering og ombygning af 104 lejligheder, ”Boligforening af 1943” i Vojens, Sønderjylland

By | Nyheder

I Titan Nedbrydning A/S er vi glade for endnu et samarbejde som underentreprenør for Egil Rasmussen.

Projektet omfatter renovering og ombygning af 104 lejligheder fordelt i 4 etageejendomme. Titan Nedbrydning A/S bistår med miljøsanering samt indvendig og udvendig rydning og nedbrydning.

Miljøsaneringen omfatter bl.a. slibning af malede overflader, asbestsanering af køkken og badeværelser, opbrydning af PCB-forurenet klaplag samt demontering af asbestholdig tagbeklædning og udhæng.

Indvendig rydning og nedbrydning omfatter bl.a. fjernelse af alt inventar, udvidelse af dørhuller samt nedbrydning af enkelte vægge og dæk for fremtidig elevatorskakt.

Udvendigt nedbrydes bl.a. altanbrystninger og dæk samt skalmur og vinduer for klargøring til efterisolering.

 

Arbejdet blev påbegyndt i uge 32 og forløber indtil august 2021. Vi glæder os til samarbejdet.

 

 

 

 

 

Hovedentreprenør på projektet om nedrivning af Helsinge bycenter på Sjælland

By | Nyheder

I Titan Nedbrydning A/S er vi glade for endnu et samarbejde, denne gang som Hovedentreprenør for KFI Erhvervsdrivende Fond på et større nedbrydningsprojekt, Østergade, 3200 Helsinge.

Projektet omfatter etablering af byggeplads, afbrydelse af diverse forsyningsledninger og nedrivning af Helsinge bycenter, det førhen værende SuperBest, på i alt 1600 etagekvadratmeter.Forinden nedrivningen bistår Titan Nedbrydning med miljøsanering, samt indvendig og udvendig rydning af bygningen på 2 etager + kælder, samt en gangbro til en tilstødende bygning. Titan Nedbrydning står desuden for levering og komprimering af ca. 30000 ton grus, der skal komprimeres til etablering af fremtidige P- pladser.  Arbejdet påbegyndes i uge 26 og forventes færdigt uge 30.Titan Nedbrydning varetager koordineringen af sikkerhed og sundhed under nedrivningsarbejdet.

 

 

 

 

 

Prækvalificeret til nyt stort renoveringsprojekt i Herlev

By | Nyheder

Vi er i Titan Nedbrydning A/S glade for at være blevet prækvalificeret til et stort renoveringsprojekt i Højbjerg Vænge, et boligselskab i Herlev. Projektet omfatter renovering af 240 boliger i boligbebyggelsen afd. 1002, Etape 2, Blok A-N, E og H, fordelt på seksten fagentrepriser.

Vi har i Titan Nedbrydning A/S, som én ud af fem entreprenører, vundet retten til at give tilbud på nedbrydnings- og saneringsentreprisen.