Category

Nyheder

Titan Nedbrydning A/S 2 år

By | Nyheder

Hip Hip Hurra!! Lørdag d. 16/3, 2019, kunne vi i Titan Nedbrydning A/S fejre 2 års fødselsdag!!

Det har været to meget spændende år, der har budt på mange lærerige oplevelser og erfaringer, og som er med til at gøre os til den virksomhed, vi er i dag – og hvor er vi glade for – og stolte over det, vi i samarbejde med vores medarbejdere har nået.

Vi er 50 ansatte medarbejdere i Titan Nedbrydning A/S, fordelt på projekter over hele landet, så i år var det bedst muligt at fejre dagen rundt på de forskellige pladser – her et stemningsbillede af nogle af vores medarbejdere til fyraftenspizza og fødselsdagsfejring.

 

 

Endnu en større nedbrydningsopgave ved Aalborg

By | Nyheder

I Titan Nedbrydning A/S har det været et travlt år 2018, med mange nye og spændende projekter fordelt over hele landet, og som Nordjysk nedbrydningsvirksomhed glædes vi i øvrigt over de mange projekter, vi i det forgangne- og nye år, 2019, udfører i – og omkring Aalborg.

UCN, AAU, FRIIS, Skallerupparken og Medborgerhuset, er nogle af de mange spændende nedbrydningsprojekter vi har bistået med i Titan Nedbrydning  A/S.

Senest er vi i Titan Nedbrydning A/S opstartet på et renoveringsprojekt i Nørresundby. Projektet omfatter renovering og ombygning af en større kontorejendom. I Titan Nedbrydning bistår vi med rydning af alle indvendige bygningsdele til rå beton. Der skal således fjernes meget affald, og i denne forbindelse har vi lavet en større affaldsskakt, hvilket gør håndteringen en hel del mere effektiv. Arbejdet blev påbegyndt 1. december, 2018 og strækker sig over de næste par måneder. Vi udfører arbejdet for entreprenørvirksomheden, A. Enggard og ser frem til godt samarbejde.

 

 

Nyt kontor og projektleder på Sjælland

By | Nyheder

Det går stærkt i Titan Nedbrydning A/S. Der udføres arbejde i hele landet, og da en stigende del af arbejdet foregår på Sjælland, har det været naturligt at åbne et nyt kontor her. Kontoret er placeret på adressen, Naverland 34, i Glostrup, en central beliggenhed, der betyder, at Titan Nedbrydning er lokalt tilstede i forhold til kunder og samarbejdspartnere – en fordel og styrke, både når der skal udføres, og vindes, endnu flere opgaver.

Titan Nedbrydning har deres hovedkontor beliggende i Aalborg Øst, hvorfra tilbudsberegning og den større administrative drift foregår.

Det er Titan Nedbrydnings nye projektleder, Thomas Johannsen, der skal have sin daglige gang i det nye kontor og på projekterne på Sjælland. Med et kontor og fast projektleder, bliver det muligt at praktisere den tætte dialog og daglige kontakt med kunder og samarbejdspartnere, noget som Titan Nedbrydning vægter meget højt.

Thomas Johannsen er oprindeligt uddannet skibsbygger på Lindø værft i 2001, men i 2005 startede han egen entreprenørvirksomhed inden for nedbrydning – og har arbejdet inden for faget lige siden. Thomas har således opbygget en stor erfaring og viden inden for området, noget der klæder ham godt på til at varetage den nye rolle som projektleder i Titan Nedbrydning.

Thomas Johannesen er allerede godt i gang med projekter, på både Sjælland og Fyn, og midt december påbegyndes et nyt stort totalrenoveringsprojekt af 199 boliger i boligforeningen, Albertslund Boligselskab, AB vest. Her udfører Titan Nedbrydning den direkte fagentreprise.

Alt i alt kan Titan Nedbrydning glædes over udvikling, i både medarbejderantal samt nye store og spændende projekter, overalt i landet – en succes Titan Nedbrydning ikke er i tvivl om skyldes, at det rigtige hold er bygget op, en stor fokusering internt i organisationen og et skarpt fokus på målet om altid at levere en professionel ekspertviden og udførsel af kerneopgaven, lige fra tilbudsgivning til afslutning af opgaven.

 

 

 

Syrenparken – et større renoverings – og ombygningsprojekt i Fredericia

By | Nyheder

Nyt projekt; Syrenparken i Fredericia

 

I Titan Nedbrydning A/S har vi netop indgået kontrakt om et større renoveringsprojekt i Fredericia.

Projektet omfatter renovering og ombygning af en 1544 m2 stor bygning, i tre plan, der skal laves om fra nuværende kontorejendom og P-hus, til nye moderne boliger.

I Titan Nedbrydning bistår vi med miljøsanering samt indvendig og udvendig nedbrydning. Indvendigt omfatter arbejdet rydning til råbeton; fjernelse af vægge og lofter, toiletkerner og køkkener, samt gennembrydning i betondæk til elevator fra kælder til tag. Udvendigt fjernes bygningens facade delvist. Teglstenene nedtages og renses, til genanvendelse i den nye ombygning.

Arbejdet påbegyndes start december i indeværende år, og forventes færdigt marts, 2019. Vi udfører arbejdet for Entreprenørvirksomheden, Egil Rasmussen. Vi glæder os til endnu et samarbejde.

 

Projekt: Syrenparken, Fredericia.

Opgave: Miljøsanering, indvendig- og udvendig nedbrydning

Tidsplan: december 2018 – marts, 2019

Kunde: Eigil Rasmussen

Bygherre: Boligforeningen, Boligkontoret, Fredericia

Bebyggelsen er opført omkring 1950, ombygget 1994

Plejecentret Munke Mose – endnu et stort renoveringsprojekt i Odense

By | Nyheder

I Titan Nedbrydning er vi stolte over at bidrage i arbejdet på endnu et stort renoveringsprojekt i Odense.

Plejecentret Munke Mose står overfor en stor renoveringsproces, hvor vi bistår med sanering og nedbrydning af plejecentrets i alt 50 boliger og fællesarealer, et bygningsareal på ca. 5000 m2. Arbejdet omfatter rydning af boliger til råbeton, fjernelse af tunge og lette vægge, samt toiletkerner.

Ligeledes fjernes tagsten på hele bygningen.

Arbejdet blev påbegyndt start juni og forventes færdigt i indeværende år

Vi udfører arbejdet i samarbejde med/for Jens Sandberg A/S, og ser frem til godt samarbejde.

 

Projekt: Plejecentret Munke Mose, Odense C.

Opgave: Miljøsanering, indvendig- og udvendig nedbrydning

Tidsplan: juni 2018 – udgang, 2018

Kunde: Jens Sandberg A/S

Bygherre: Plejecentret Munke Mose

Bebyggelsen er opført omkring 1989

Højstruphave i Odense – et stort renoverings- og moderniseringsprojekt af 247 boliger

By | Nyheder

Vi er i Titan Nedbrydning netop startet på et nyt stort projekt, der omfatter miljøsanering og indvendig og udvendig nedbrydning af 247 boliger, fordelt på fire boligblokke, der alle er opført med kælder, stue, 1. – og 2. sal.

Arbejdet på projektet blev påbegyndt ultimo maj og forløber over de næste 2 år.

Vi udfører arbejdet for Hansson & Knudsen A/S – og glæder os til samarbejdet på endnu et spændende projekt.

Projekt: Højstrup Have, Odense V

Opgave: Miljøsanering, indvendig rydning, indvendig og udvendig nedbrydning

Tidsplan: Maj 2018 – Oktober 2020

Kunde(r): Hansson & Knudsen A/S

Bygherre: CIVICA

Bebyggelsen er opført omkring 1955.

Opstart 2.etape Dybbølvej, Risskov

By | Nyheder

Den 12. marts startede vi for alvor op på 2. etape af projektet på Dybbølvej i Risskov, som omhandler renovering af det sidste af to langhuse fra 1944.Langhuset består af fire opgange, med seks boliger i hver. Grundet en stram tidsplan har vi i størstedelen af etapen haft ni medarbejdere på pladsen. Sanering og indvendigt arbejde er udført uden komplikationer og forventes færdigt i uge 15, hvorefter vi starter op på tagkonstruktionen, som strippes således kun spær og enkelte kviste står tilbage. Herefter er der kun demontering af vinduer tilbage, som koordineres i tæt samarbejde med tømrerentreprisen.

Projekt: Dybbølvej, Risskov

Opgave: Miljøsanering, indvendig rydning og totalnedbrydning

Tidsplan: August 2017 – maj 2019

Kunde(r): Egil Rasmussen A/S

Bygherre: Boligforeningen 10 marts 1943

Projektet er beliggende på Dybbølvej 1A-5C, 7A-7D, 9-15 og 8-14, 8240 Risskov. Bebyggelsen er opført i perioden 1944-53. Byggeriet er opført i røde teglsten.

Titan Nedbrydning bidrager i renovering af 105 boliger fordelt på 2 stk. langhuse, 1 stk. S-hus og 4 stk. dobbelthuse. 9 boliger ombygges til tilgængelighedsboliger med elevatoradgang.

Vi udfører blandt andet:

 • Nedbrydning af udvendige kældertrapper
 • Stripning af inventar og klargøring til miljøsanering
 • Miljøsanering
 • Indvendig rydning/nedbrydning af tunge og lette konstruktioner
 • Skæring og nedbrydning af dæk for fremtidig elevator
 • Hultagning for installationer i kælder
 • Delvis nedbrydning af tagkonstruktion
 • Demontering af vinduer

Nyt projekt – Skallerupparken, Aalborg Ø

By | Nyheder

Projekt: Skallerupparken, Aalborg Ø

Opgave: Miljøsanering, indvendig rydning og totalnedbrydning

Tidsplan: Februar 2018 – august 2020

Kunde(r): Løgten Murer- & Entreprenør A/S og Enemærke og Petersen a/s

Bygherre: Lejerbo Aalborg, afd. 158-0

Skallerupparken er beliggende i Aalborg Øst. Bebyggelsen er opført i 1972- 74 og består af 216 boliger fordelt på 28 længer i 2 etager. Byggeriet er fuldmuret i gule teglsten og altaner, altangange og trapper er udført i grå beton. Der er i 1992 påbygget gitterspær og pålagt grå eternit.

Titan Nedbrydning bistår i totalrenovering af 129 boliger, fordelt på 22 boligblokke og totalnedbrydning af 30 boliger, heraf 28 1.sals boliger.

Vi udfører blandt andet:

 • Stripning af inventar og klargøring til miljøsanering
 • Miljøsanering
 • Indvendig rydning/nedbrydning af tunge og lette konstruktioner
 • Udvidelser af dørhuller i forbindelse med omdannelse til tilgængelighedsboliger
 • Delvis opbrydning af terrændæk for nye kloakker
 • Demontering af vinduer og døre
 • Delvis nedbrydning af tagkonstruktion
 • Totalnedbrydning af depotskure i forlængelse af bygningerne
 • Nedbrydning af altaner, svalegange og udvendige trapper
 • Etablering af redningsåbninger i forbindelse med arbejder i krybekældre og ingeniørgange.
 • Totalnedbrydning af 28 1.sals boliger samt totalnedbrydning af stueetages- og 1.sals bolig, hvor kælder bibeholdes.

Titan Nedbrydning er blevet prækvalificeret

By | Nyheder

Vi er blevet prækvalificeret til et stort renoveringsprojekt i Albertslund Boligselskab, der omfatter en helhedsrenovering af 199 gårdhuse, i afdelingen AB Vest, til en anslået værdi af 178 mio. kr. fordelt på otte fagentrepriser.

Vi har i Titan Nedbrydning, som én ud af fem entreprenører, vundet retten til at give tilbud på Nedrivning- og Miljøsaneringsentreprisen. Til denne entreprise var der ti ansøgere, og vi er derfor meget stolte over, at blive udvalgt som én af de fem, som får lov til at give et tilbud på entreprisen.

Vi flytter i nye og større lokaler

By | Nyheder | No Comments

Vi flytter i nye og større lokaler – perfekte rammer, der matcher vores vækst af personale og strategi om en mere central og synlig beliggenhed.

Vi har indtil nu haft virksomhedsadresse i forskellige mindre lokaler, men flytter nu til en mere central beliggenhed på Assensvej 3 i Aalborg Øst. Her bliver det muligt at have plads til antallet af medarbejdere, som er vokset igennem det sidste års tid. Bl.a. har vi ansat en udenlandsk HR-medarbejder, der hjælper vores udenlandske medarbejdere med kommunikationen omkring de danske retningslinjer, i form af love og regler, der gælder indenfor faget nedbrydning. I Titan Nedbrydning er det vigtigt for os at love og regler, arbejdsmiljø og sikkerhed altid sikres i alle henseender.

Ligeledes har vi oprettet en ny stilling til en akademisk medarbejder, der dels skal arbejde som administrativ medarbejder, samt med udvikling af vores virksomhed – alt sammen som et led i en strategi om at gøre os endnu mere synlige på markedet.

Vi forventer at være klar til indflytning i de nye lokaler i Aalborg Øst, medio april.